Проектът, ръководен от осем европейски клъстера и финансиран от Европейската комисия, ще помогне на МСП да достигнат нови пазари чрез сътрудничество и иновации. Проектът ще създаде Европейско стратегическо клъстерно партньорство за засилване на сътрудничеството в областта на мебелното производство и свързаните с него индустрии в рамките на ЕС и към четири външни държави, а именно САЩ, Канада, Египет и Южна Африка.

Furniture Go International (FGOI) е проект със солидна основа и амбициозни цели, който започва в средата на септември 2021 г. и продължава 3 години. Той се управлява от осем клъстера от шест европейски държави, които за първи път ще обединят всичките си познания и опит на пазара, за да проектират дейности за интернационализация изключително за МСП в сектора и 100% ориентирани към резултатите. Целта е да се предложат полезни и персонализирани инструменти за достигане на пазари извън Европейския съюз, а конкретно САЩ, Канада, Египет и Южна Африка.

Участващите клъстери са: TFC-Трансилвански мебелен клъстер (Румъния), Асоциационен клъстер HABIC за местообитания, дърво, офис и сектор по договори (Испания), Клъстер WIC-дървесна промишленост (Словения), KCN-клъстер на чешки производители на мебели (Чехия ), ICS-Interior Cluster Швеция (Швеция), PWC-PRO WOOD Регионален клъстер (Румъния), BFC-Български мебелен клъстер (България) и HCB-Хабитатен клъстер Барселона (Испания). Заедно те добавят повече от 500 компании, повечето от които МСП. МСП, членове на клъстерите, са поканени на официалното събитие за стартиране на проекта (начална среща), на 21 октомври, от 11:00 часа (Испания). Срещата ще бъде организирана в хибриден формат и присъстващите трябва да се регистрират онлайн.

Български мебелен клъстер (БМК) участва в проекта в три основни работни отношения. На първо място, БМК е координатор по работната категория за разрастване на бизнеса на участващите МСП и клъстерни организации като ще бъде отговорен и по-конкретно за провеждането на проучване за откриване на представителства за консорциума по проекта в таргетираните държави. В допълнение БМК е отговорник за изготвянето на съвместни планове за бизнес колаборации с международни партньори от таргетираните държави. Не на последно място БМК ще организира и фасилитира посещението на МСП и други организации, участващи в проекта, на международен Европейски панаир в мебелната индустрия.

 

Проектът предвижда например създаването на дългосрочни международни партньорства, наличието на постоянни контакти на всеки от пазарите, които представляват интерес, за да се гарантира генерирането на възможности за бизнес, и разработването на персонализирани действия за участващите компании.

Европейската комисия финансира проекта, след като отбеляза тежките икономически ефекти от COVID-19 върху сектори, които обикновено изискват продукти и услуги от мебелната и дървената промишленост, като туризма и търговията на дребно. 70% от 130 000 компании в сектора за производство на мебели в Европейския съюз са малки или средни, в които работят повече от един милион души.

 


За това прес-съобщение: За повече информация относно съдържанието на това прес-съобщение, моля, свържете се с Кристина Кастило, ръководител на проекта на Клъстер Хабитат Барселона (cristina.castillo@hcb.cat // (+34) 685 107 960).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.