(CZ)Furniture Go International: vytváření aliancí, otevírání trhů

Projekt řízený osmi evropskými klastry a financovaný Evropskou komisí pomůže malým a středním podnikům dosáhnout nových trhů prostřednictvím spolupráce a inovací. Díky projektu vznikne nové Evropské Strategické Partnerství Klastrů (European Strategic Cluster Partnership) s cílem posílit spolupráci v oblasti nábytkářství a souvisejících průmyslových odvětví v rámci EU a také směrem k vybraným třetím zemím: USA, […]

Furniture Go International unveiled to 70 companies

Nearly 70 European companies participated in the first public meeting of the Furniture Go International (FGOI) project which will enable them to reach new markets such as the United States, Canada, Egypt and South Africa. Understanding the final client and market needs was identified as the main challenge for the success of this project and […]

(SL) Furniture Go International: vzpostavljanje zavezništev, odpiranje tujih trgov

Projekt, ki ga vodi osem evropskih grozdov in financira Evropska komisija, bo s sodelovanjem in inovacijami pomagal MSP doseči nove trge. V okviru projekta bo vzpostavljeno evropsko strateško partnerstvo grozdov za okrepitev sodelovanja na področju pohištva in sorodnih industrij znotraj EU in s štirimi tretjimi državami, in sicer z ZDA, Kanado, Egiptom in Južno Afriko. […]

(CZ) Furniture Go International: vytváření aliancí, otevírání trhů

Projekt řízený osmi evropskými klastry a financovaný Evropskou Komisí pomůže malým a středním podnikům dosáhnout nových trhů prostřednictvím spolupráce a inovací. Díky projektu vznikne nové Evropské Strategické Partnerství Klastrů (European Strategic Cluster Partnership) s cílem posílit spolupráci v oblasti nábytkářství a souvisejících průmyslových odvětví v rámci EU a také směrem k vybraným třetím zemím: USA, […]

Furniture Go International: building alliances, opening markets

The project, driven by eight European clusters and funded by the European Commission, will help SMEs to reach new markets through collaboration and innovation. The project will establish a European Strategic Cluster Partnership to intensify cooperation in furniture and related industries, within EU and towards four third countries, namely USA, Canada, Egypt, and South Africa. […]

(RO) Furniture Go International: creare de alianțe, deschiderea piețelor

Proiectul, implementat de opt clustere europene și finanțat de Comisia Europeană, va ajuta IMM-urile producătoare să ajungă cu produsele și serviciile lor în țări din afara Uniunii Europene. La bază stă un parteneriat strategic între clustere care reprezintă firme producătoare cu scopul de a intensifica cooperarea în industria mobilei și a industriilor conexe din cadrul […]

(RO) Furniture Go International: creare de alianțe, deschiderea piețelor

Proiectul, implementat de opt clustere europene și finanțat de Comisia Europeană, va ajuta IMM-urile producătoare să ajungă cu produsele și serviciile lor în țări din afara Uniunii Europene. La bază stă un parteneriat strategic între clustere care reprezintă firme producătoare cu scopul de a intensifica cooperarea în industria mobilei și a industriilor conexe din cadrul […]

(RO) Furniture Go International: creare de alianțe, deschiderea piețelor

Proiectul, implementat de opt clustere europene și finanțat de Comisia Europeană, va ajuta IMM-urile producătoare să ajungă cu produsele și serviciile lor în țări din afara Uniunii Europene. La bază stă un parteneriat strategic între clustere care reprezintă firme producătoare cu scopul de a intensifica cooperarea în industria mobilei și a industriilor conexe din cadrul […]

(BG) Furniture Go International: изграждане на сътрудничества, достигане до нови пазари

Проектът, ръководен от осем европейски клъстера и финансиран от Европейската комисия, ще помогне на МСП да достигнат нови пазари чрез сътрудничество и иновации. Проектът ще създаде Европейско стратегическо клъстерно партньорство за засилване на сътрудничеството в областта на мебелното производство и свързаните с него индустрии в рамките на ЕС и към четири външни държави, а именно […]