The United States market and its furniture requirements

Like every country, the USA has its own special requirements for furniture. Among these requirements are for example Furniture Comfort, Safety, Sustainability, Durability etc. The US market has its specific requirements for office furniture defined in the so-called BIFMA Standards. BIFMA is the not‐for-profit trade association for business and institutional furniture manufacturers. Since 1973, BIFMA […]

Report on the Exploratory Visit in Third Countries in Egypt

Between December 15 and 16, the FGOI delegation, in coordination with the Wood Industry Cluster of Slovenia, travelled to Cairo, Egypt, to visit the international Cairo Wood Show fair (www.woodshowglobal.com/cairo ) and to gathered insights on Egypt furniture market as preparation for next year FGOI business delegation in Egypt. The objectives of the Exploratory visit were […]

FGOI: Second Exploratory Visit in Third Countries – USA

Between June 13 and 16, the FGOI delegation, in coordination with the Wood Industry Cluster of Slovenia, travelled to Chicago, USA, to visit the NeoCon trade fair and to gathered insights on USA furniture market as preparation for next year FGOI business delegation in the USA. The objectives of the Exploratory visit were in line […]

REPORT ON MARKET INSIGHTS

Favicon Fgoi

Introduction of Market Insight Reports Furniture Go International – FGOI – will help SMEs to reach new markets through collaboration and innovation.The project will establish a European Strategic Cluster Partnership to intensify cooperation opportunities infurniture and related industries, within EU and towards four third countries, namely USA, Canada, Egypt, andSouth Africa. The 36 months project […]

(RO) Proiectul Furniture Go International a fost prezentat firmelor de mobilier din 6 țări

Aproape 70 de companii europene au participat la primul eveniment public al proiectului Furniture Go International (FGOI), care le va permite să ajungă pe noi piețe precum Statele Unite, Canada, Egipt și Africa de Sud. Cunoașterea și înțelegerea clientului din altă țară și a nevoilor pieței constituie principala provocare pentru succesul acestui proiect și pentru […]

(CZ)Furniture Go International: vytváření aliancí, otevírání trhů

Projekt řízený osmi evropskými klastry a financovaný Evropskou komisí pomůže malým a středním podnikům dosáhnout nových trhů prostřednictvím spolupráce a inovací. Díky projektu vznikne nové Evropské Strategické Partnerství Klastrů (European Strategic Cluster Partnership) s cílem posílit spolupráci v oblasti nábytkářství a souvisejících průmyslových odvětví v rámci EU a také směrem k vybraným třetím zemím: USA, […]

Furniture Go International unveiled to 70 companies

Nearly 70 European companies participated in the first public meeting of the Furniture Go International (FGOI) project which will enable them to reach new markets such as the United States, Canada, Egypt and South Africa. Understanding the final client and market needs was identified as the main challenge for the success of this project and […]

(SL) Furniture Go International: vzpostavljanje zavezništev, odpiranje tujih trgov

Projekt, ki ga vodi osem evropskih grozdov in financira Evropska komisija, bo s sodelovanjem in inovacijami pomagal MSP doseči nove trge. V okviru projekta bo vzpostavljeno evropsko strateško partnerstvo grozdov za okrepitev sodelovanja na področju pohištva in sorodnih industrij znotraj EU in s štirimi tretjimi državami, in sicer z ZDA, Kanado, Egiptom in Južno Afriko. […]